ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ . ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT}

 

Είναι σε Power Point

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ